נוהל 6 נכנס לתוקף לפני מספר שנים בודדות ועל פיו חלה חובה על ציי הרכב לפרסם בחלק האחורי של הרכב מספר טלפון, על מנת לאפשר לנהגים אחרים על הכביש לדווח על עבירות תנועה שהתבצעו על ידי אותו הנהג ברכב. נוהל זה מחייב כל רכב של חברה לשאת מדבקה בחלקו האחורי בה מופיע מספר טלפון להתקשרות. כל נהג ועובר אורח יכול לחחי לטלפון זה לשם דיווח על עבירות תנועה או על התנהגות מסוכנת על הכביש. מאידך גיסא, אותו האדם שבחר להתקשר לטלפון יכול לעשות זאת כדי לשבח את הנהג על התנהלות אדיבה.

מטרות ואפקטים מרכזיים של הנוהל

מטרתו הראשונית של נוהל 6 הייתה להסיר את האנונימיות של אותו נהג הרכב. כתוצאה מכך, קציני הבטיחות חויבו בהדבקת מדבקה בחלקו האחורי של הרכב הכוללת את מספר הטלפון של קצין הבטיחות או מוקד מידע שפועל לצרכי קבלת דיווחים מציבור הנהגים. למדבקה היו אמורים להיות כמה אפקטים בעל השפעות בטיחותיות. הראשון נעוץ בעצם הדבקתה של המדבקה על הרכב שהופכת את הנהג למזוהה ובלתי אנונימי.

השפעה על אופן הנהיגה

לאור שיחות שנערכו עם נהגים בציי רכב, נמצא כי העובדה שהם נוהגים עם רכב בעל מדבקה הכוללת פרטי התקשרות, גורמת להם באופן מיידי לנהוג באופן בטוח ונכון יותר על הכביש. האפקט השני מתייחס לגורם האנושי והבנתו. קצין הבטיחות מסוגל לזהות נהגים בעייתיים תודות לאינפורמציה שנאספה על כל נהג, ולהבין מהן נקודות החולשה של אותם הנהגים ולמצוא להם טיפול מבעוד מועד. מחקרים שפורסמו בנושא הנידון מצביעים על השפעה גדולה יותר המתעוררת עקב הסבירות להיתפס על עבירת תנועה להבדיל מזו אשר עולה בעקבות מתן קנסות לעברייני תנועה. מעבר לכך נהג עם רקע של עבירות תנועה מעורב יותר בתאונות דרכים.

אותו המידע שנצבר על נהגים מאפשר בנוסף להתמודד עם אירועי "כמעט תאונה". ההעדפה היא להתמקד דווקא באירועים בטיחותיים התנהגותיים שכמעט הובילו לתאונת דרכים מאשר לטפל באלה שכבר התרחשו. נוהל 6 מעבר לכך שנדרש לעודד נהגים אחרים לדווח על עבירות תנועה, אמור היה גם להוביל את החברות לבצע מעקב צמוד אחר התלונות הטלפוניות בעזרת http://www.beeper.co.il/?categoryid=165 .


סגור נגן